Overblijven

Opvang lunchpauze

Uw kind kan tussen de middag op onze school overblijven. Deze tussenschoolse opvang wordt door ouders geregeld. De kinderen eten samen met de overblijfkrachten hun lunch.

Wilt u gebruik maken van deze overblijfmogelijkheid, dan kunt u uw kind(eren) aanmelden.

De vergoeding is € 1,50 per keer en de betaling gaat via automatische incasso. De inkomsten besteden we aan de vergoeding van de overblijfkrachten en aan speelmaterialen.

Overblijven en opvang

Vragen

Heeft u vragen over het overblijven of wilt u zich aanmelden als overblijfkracht? Neem dan contact op met overblijfcoördinator Ria Peters, overblijf.cbsdeark@scodelft.nl .

Samen lerend de wereld in!