Medezeggenschapsraad

Dit doet de MR

Elke basisschool heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een vertegenwoordiging van de ouders en een vertegenwoordiging van de leerkrachten.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Bij bepaalde onderwerpen vragen we de MR niet alleen om advies, maar ook om instemming. Denk bijvoorbeeld aan de besteding van de financiƫn, het kiezen van lesmethodes en verschillende beleidsplannen.

Lid worden medezeggenschapsraad

Lid worden

Wilt u lid worden van de MR of gewoon eens zien wat de medezeggenschapsraad bespreekt? De vergaderingen zijn openbaar, dus kom er gerust eens een bijwonen. Hier vindt u de verslagen van de MR-vergaderingen.

Voor meer informatie over de MR kunt u contact opnemen via mr.cbsdeark@scodelft.nl.

MR-leden

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit:

  • MR oudergeleding

Annet Hooijmans, voorzitter
Auke Nachenius,
Maarten Visser
Ron Peters

  • Personeelsgeleding

Marco
Claudia

MR-leden De Ark

Samen lerend de wereld in!