Nieuws

Bestuur


Onze school is sinds 1 januari 2016 onderdeel van SCO Delft.

De Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) bestaat uit acht basisscholen met tien locaties en een school voor voortgezet onderwijs met vier locaties waarvan één een dependance is.

Elke school of locatie vormt een eigen onderwijskundige en organisatorische eenheid, heeft een eigen karakter en sfeer en biedt de leerlingen en medewerkers een vertrouwde en veilige omgeving.

SCO Delft e.o. is gericht op het bevorderen van een ononderbroken leer- en zorglijn tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Iedereen zet zich in om het gezamenlijke doel te realiseren: het bieden van kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dat op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier.