NieuwsInspectierapport

Op 8 oktober 2015, heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school.

Samenvatting van de belangrijkste onderdelen:
Basisschool De Ark heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

De eindresultaten, die in overeenstemming zijn met de kenmerken van de leerlingenpopulatie van de Ark, liggen de afgelopen drie schooljaren steeds boven de grens die de inspectie hanteert voor de kwalificatie goed.
• Het aanbod voldoet aan de kerndoelen, een verdere integratie van vakken kan leiden tot het meer interessant maken van het onderwijs voor de leerlingen.
• De school beschikt over een compleet systeem van groepsoverzichten, groepsplannen, ontwikkelingsperspectieven, die duidelijk ingericht zijn en sturing geven aan leraren.
• Er heerst een goede (leer)sfeer en rust in de groepen.
• De school loopt voorop in de ontwikkeling van passend onderwijs.
• De Ark is een sociaal veilige school, leerlingen en ouders zijn zeer tevreden.
• Het schoolplan 2015-2019 geeft een duidelijke visie en heldere doelen. 


Hoe wij deze kwaliteit bewaken en zelfs nog kunnen verbeteren staat vastgelegd in een aantal documenten. Deze kunt u inzien op onze site. 


Het complete rapport kunt u hier lezen: De Ark POPILOTSPO_284425-83805.pdf