Nieuws

Beleid

Op onze school zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de kwaliteit. Op basis van onze missie en visie hebben we drieëntwintig beleidsterreinen vastgesteld die de focus vormen voor onze kwaliteitszorg. Met behulp van een vierjarenplanning zorgen we ervoor dat deze beleidsterreinen regelmatig beoordeeld worden. De (leer)opbrengsten worden jaarlijks beoordeeld. In bijgevoegd document staat uitgebreid beschreven op welke wijze wij onze kwaliteit controleren.

Beleids_document_kwaliteitszorg 2011.pdf

In mei 2014 hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders en leerlingen. De rapporten leest u hieronder:
rapport leerlingen 2014.pdf
vragenlijst ouders 2014.pdf


In maart 2014 hebben we de sociale veiligheid onderzocht bij leerlingen en ouders. Het rapport leest u hier:
sociale veiligheid ouders 2014.pdf
sociale veiligheid leerlingen 2014.pdf

In mei 2013 hebben de leerkrachten een vragenlijst ingevuld. Het rapport leest u hier:
Rapport vragenlijst team 2013.pdf

In de mei 2012 hebben wij een oudervragenlijst afgenomen. De resultaten leest u in dit rapport:
rapport ouderonderzoek 2012.pdf