Nieuws

Beleid

Op onze school zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de kwaliteit. Op basis van onze missie en visie hebben we drieëntwintig beleidsterreinen vastgesteld die de focus vormen voor onze kwaliteitszorg. Met behulp van een vierjarenplanning zorgen we ervoor dat deze beleidsterreinen regelmatig beoordeeld worden. De (leer)opbrengsten worden jaarlijks beoordeeld. In bijgevoegd document staat uitgebreid beschreven op welke wijze wij onze kwaliteit controleren.

Beleids_document_kwaliteitszorg 2011.pdf

oudertevredenheidspeiling mei 2016.pdf

leerlingtevredenheidspeiling mei 2016.pdf