Nieuws

Vooruitgroep,

Waarom kiezen wij voor een aparte ‘vooruit’ groep? Op onze school werken wij handelingsgericht en kijken wij naar de mogelijkheden van kinderen. We sluiten aan op het niveau van het kind in onze lessen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dit in de groep. Bij uitzondering krijgt een kind ondersteuning buiten de groep. Dit heeft dan meestal te maken met ondersteuning vanuit een arrangement van het samenwerkingsverband. Wij kunnen met trots zeggen dat wij een goede ‘zorgschool’ zijn en kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben goed kunnen begeleiden.

Kinderen die meer kunnen dan gemiddeld, krijgen natuurlijk stof op hun niveau in de groep. Toch zou deze groep kinderen net iets meer uitgedaagd mogen worden om te leren hoe het is om ergens hard voor te moeten werken.

Algemene informatie vooruitgroep.pdf

beleidsplan meer- en hoogbegaafden 2013.pdf