Nieuws

Werken in units


Op onze school werken we in units. We hebben een unit 1/2, een unit 3/4/5 en een unit 6/7/8. De kinderen starten vanuit de basisgroep; bijvoorbeeld 3/5 en 4/5. Vervolgens krijgen de kinderen in hun eigen jaargroep instructie. De andere groep is dan zelfstandig aan het werk onder toezicht van een onderwijsassistent. In de bovenbouw werken de kinderen zelfstandig. Gedurende de dag krijgen de kinderen van een aantal leerkrachten instructie. Het voordeel is dat er meerdere leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een groep. Samen sparren zij over de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen ervaren veel structuur doordat ze iedere week op het desbetreffende tijdstip van een bepaalde leerkracht instructie krijgen. Ook wordt een groot beroep gedaan op hun zelfstandigheid waar we al aan werken vanaf groep 1.
Om alles goed te laten verlopen maken we gebruik van onderstaande roosters. Onze ambitie voor de komende jaren is om de instructie meer aan te laten sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Zo kan het dan bijvoorbeeld mogelijk worden dat een kind uit groep 4 meedoet met de rekeninstructie van eind groep 5.

Rooster groep 345 2016-2017.pdf
UNIT rooster 6-7-8 2016-2017.pdf


Een voorbeeld van een school waar wij inspiratie hebben opgedaan voor het werken in units