Nieuws

Overblijf

De school biedt de mogelijkheid om tussen de middag uw kind(eren) te laten overblijven. Zij worden door overblijfkrachten opgevangen en eten in groepen gezamenlijk hun lunch. Wilt u gebruik maken  van het overblijven, dan kunt u uw kind(eren) aanmelden via www.tso-assistent.net. De vergoeding is €  1,40 per keer en de betaling verlopen uitsluiten via automatische incasso.
Mocht u incidenteel gebruik willen maken van de overblijfmogelijkheid, dan dient u uw kind eerst te registeren.

De inkomsten worden besteed aan de vergoeding  en scholing van de overblijfkrachten, en aan het bekostigen van speelmaterialen. Voor vragen of voor het aanmelden van uzelf als overblijfkracht kunt u terecht bij Ria Peters, de overblijfcoördinator, overblijf@cbsdeark.nl of tel: 015-3808202.

In deze brieven vindt u alle informatie:
Brief ouders TSO-ASSISTENT 2017.docx
handleiding reserveren annuleren overblijf.pdf