Nieuws

Bijna 4......

De eerste schooldag

De eerste stapjes, de eerste schooltranen,
de eerste melkbeker, de eerste dag
De eerste ochtend dat je buiten mamma
broers en zusjes in je eentje mag.

De eerste dag, de eerste schooldag,
al dan niet gepaard met tranen,
zul je altijd in je hoofd
en je gedachten wel bewaren.

De eerste schooldag, een nieuw persoon,
die je dag invult, en heel gewoon
een weekje verder elke dag de spruit,
wordt afgeleverd aan de schooldeur, dus vooruit:

De eerste stapjes zijn zo gezet,
maar weet zeker dat na weken ‘t net
is alsof het nooit anders was!

Wij vinden het fijn om tijdig te weten hoeveel kinderen wij mogen verwelkomen op CBS De Ark. Met kennis van de juiste aantallen zijn wij beter in staat een goede groepsverdeling te maken. Daarom ontvangen wij het inschrijfformulier graag uiterlijk een jaar voordat uw kind 4 wordt. Maar voordat u het inschrijfformulier inlevert, ontvangen wij u graag op school voor een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur, Nora Bolderheij. In onderstaand schema beschrijven wij de stappen die vooraf gaan aan de eerste schooldag van uw zoon of dochter.

Voordat uw kind drie wordt:    

  • Oriëntatie verschillende basisscholen (bezoek open dag of oriënterend gesprek)

Uw zoon/dochter is 3:      

  • Kennismakingsgesprek op school met de directeur
  • Inschrijven (formulier via de site of op school verkrijgbaar) 

2 maanden voordat uw zoon/dochter 4 wordt:    

  • De juf of meester van groep 1 komt (bij alle nieuwe gezinnen) op huisbezoek voor een kennismakingsgesprek. Uw zoon/dochter ontvangt het wenpakket. Samen wordt een aantal wendagen afgesproken.

5 weken voordat uw zoon/dochter 4 wordt:

  •  Uw zoon/dochter komt, verspreid over de maand, 5 ochtenden bij ons op school wennen.

Met ouders van kinderen die in juni of december jarig zijn, overleggen wij wanneer de kinderen starten op school.